Friday, 11 November 2011

Lembaran kerja kelas pemulihan.


Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan


Tulis perkataan  berdasarkan gambar.


Menulis perkataan yang mengandungi diftong


Menulis perkataan yang mengandungi vokal bergandingan

No comments:

Post a Comment