Friday, 21 October 2011

Aktiviti-aktiviti Kelas Pemulihan Khas.

Aktiviti permainan mencantum puzzle merupakan aktiviti yang dapat menarik minat murid melalui kaedah BELAJAR MELALUI BERMAIN. 

Azmirol membantu Zairol mencantum huruf untuk membentuk perkataan.
Sikap bekerjasama diterapkan agar murid yang pandai dapat membantu rakan mereka yang lemah.
JOM ..kita baca...
Murid-murid pemulihan membaca buku mengikut tahap penguasaan mereka "BUKU BACEPAT"salah satu pilihan .Murid membaca setelah selesai menyiapkan latihan (Aktiviti Pengayaan).

No comments:

Post a Comment