Friday, 21 October 2011

KELAS PEMULIHAN SKTSK.

 Inilah kelasku....

 
           Kelas pemulihan SKTSK mempunyai 14 orang murid pemulihan. 8 lelaki dan 6 perempuan. 9 murid India dan 5 orang murid Melayu.
        Murid India biasanya mengalami masalah penguasaan bahasa dan pertuturan. Biasanya masalah itu akan dapat diatasi apabila mereka memasuki kelas pemulihan.Murid akan diajar asas 3M.Murid-murid pemulihan terdiri dari latar belakang keluarga yang berlainan.Masalah keluarga , genetik dan persekitaran  merupakan sebab mereka mengalami masalah pembelajaran.
        Segala ilmu dan kemahiran yang ada pada guru pemulihan hendaklah dimanafaatkan sepenuhnya agar dapat mengatasi masalah buta huruf. Murid-murid diajar dan diasuh dengan penuh keikhlasan , kasih sayang, dan jauhi sebarang tekanan.
Di sini masih ada sinar dan harapan.


Sedia menerima kehadirannya...


Cermin Diri Hiasi Peribadi

No comments:

Post a Comment